Espresso på Café Katz
© Eric Bentzen

Det hændte, at vi faldt ind på Café Katz og fik kaffe.

København 2017  *  Næste foto