Kategoriarkiv: Rent pjat

Hold så op

Sidste søndag fik jeg hold i ryggen, da jeg støvsugede og tog et forkert tag. Slangetæmning er farligt, og de fleste ulykker sker i hjemmet.

Holdet er ikke så slemt nu som før, men det holder ved. Det er ikke et decideret baghold, men mere ophold med holdeplads lidt højere oppe til venstre.

Sådan et holdepunkt minder dig ofte om, at du ikke er ryggesløs, og alt bliver holdarbejde. Morgenholdet er værst, dagholdet generende, mens aftenholdet er sådan et slags tredjehold.

Man kan glemme det en stund, indtil man bevæger sig. Hvorfor er der ikke nogen, der opfinder selvsnørende sko, påklædningsrobotter og automatiske badehåndklæder?

Ikke et ondt ord om rumsonder og atomspaltning, men eksperterne kunne godt interessere sig mere for de nære og simple ting. Det er jo ikke markedet, der mangler.

Fortsætter holdet længe nok, bliver jeg en holden mand, men foreløbig er jeg bare avholdt.

Jeg trøster mig med, at det kunne være værre. Holdet kunne fx suppleres med forhold, og det værst tænkelige er et reservehold, som holder igen, når det første holder op.

/Eric

Vølvens spådom for 2014

Vi bringer her vølvens spådom for næste år. Hendes sidste spådomsinterview var til fortidsskriftet Den ældre Edda i 900-tallet.

2013 er snart slut, så vi giver straks ordet til vølven, der er med over Skype:

Vølven spår

Hør mig nu alle
hellige slægter,
store og små
af Heimdals sønner.
Bloggen her vil,
at jeg skal melde
om ting i fremtid,
det nyeste, jeg veed.

Nej, den form er sgu for oldnordisk! Vi ta’r den på jævnt dansk i stedet. Og du vil bare have den korte version, om hvad der sker på den politiske front i 2014, og ikke all inclusive med ragnarok, jordens undergang osv.? Du nikker, du er sikker.

Som alle ved, var 2013 et år med sociale nedskæringer, naturkatastrofer og krig, men viid:

Vølven spår ej
som vejrstudiet,
om det som var,
men om det som kommer.
Fremtidstågen letter,
hvad ser jeg?

Åh! Nu kom jeg til det igen. Når man har kørt i den skure i 1100 år, er det altså ikke sådan lige at lave om.

Jeg ser sociale nedskæringer, naturkatastrofer og krig. Jeg ser rigdom til få og ministre gå, jeg ser sorte skyer og bankgebyrer. Jeg ser …

Hvad? Om der ikke sker noget nyt? Okay, du betaler, men så bliver det altså behæftet med væsentlig større statistisk usikkerhed.

Læs resten

KL og regeringen vil normalisere sproget

Retskrivningsordbogen

Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen vil uafhængigt af hinanden hæve skolebørnenes niveau i dansk ved at tillade normale sprogfejl.

Danske skolebørn er for dårlige til dansk, og derfor vil KL og regeringen normalisere sprogreglerne, så børnenes fejlprocent bliver mindre. KL’s normaliseringsudvalg siger i en pressemeddelelse:

”Børnene’s danskkundskaber lægger os meget på sinde, og når lærerne’s arbejdstid snart normaliseres, er det naturligt osse, at normalisere sproget.

En del sproglige fejl er nemlig blevet så almindelige, at de bør tillades på lige fod med korrekt dansk. Det er utidssvarende og unormalt, at det normale er forkert.

Med moderne sprogregler bliver børnene automatisk dygtigere, og med færre fejl, at rette vil lærerne få endnu mere tid til, at undervise.

Regelforenkling er nøglen til at eliminimere fejl, og her følger nogle af forslaget’s hovedpunkter:

KL og regeringen foreslår uafhængigt af hinanden, at komma foran, at og, at ejefald med apostrof + s gøres obligatorisk.

Når så mange rode rundt i korrekt brug af navnemåde og nutid, bør det være valgfrit, og ligeledes med brugen af ligge og lægge.

Brugen af hans og sin bør osse være valgfri, og er det strengt taget ikke ligegyldigt, om et skib er sunket, sænket eller synket? The bottom liner er vel, at skibet er gået ned.

Stavningen skal osse normaliseres, så vi aksæpterer dynamisk samklang mellem tale- og skriftsprog.

Tillæg underminerer ledelsesretten og bør udfases, men KL erkende, at tillægsord er kommet for, at blive. Stærk bøjning er imidlertid på retur blandt svage elever, så gradbøjning med mere og mest gøres obligatorisk (som i: mere dum, mest dum).

Sproglige faldgrupper og regeltyranni høre fortiden til. Normaliseringen vil automatisk og næsten omkostningsfrit hæve folkeskolen’s faglige nivo, og det har mest høj prioitet.

Som det ses af denne pressemeddelelse, anvende KL allerede de kommende regler. Dansk Sprognævn gør indsigelse, og det er deres ret, men KL og regeringen tror uafhængigt af hinanden på en snarlig forhandlingsopløsning og en mere god folkeskole.

/KL’s normaliseringsudvalg”

Udvalgets formand bekræfter, at danske skolebørn også scorer dårligt i matematik, men ønsker ikke at kommentere forlydender om, at udvalget undersøger mulighederne for også at normalisere regnereglerne.

/Ritzratsfillijonggonggong/