Tag-arkiv: Økonomer

Mysteriet om Ritzaus forsvundne økonomer

En underlødig artikel om, hvad Ritzaus økonomiske panel forventer om brugerbetaling på velfærdsområdet, efterlader et stort mysterium.

DR og EPN (og sikkert flere) citerer Ritzau for, at et flertal i ”Ritzaus økonomiske panel” forventer øget brugerbetaling og flere forsikringsordninger på velfærdsområdet over de næste 10 år.

Nå, og så? Lad os lige dvæle et øjeblik herved, før vi kommer til den egentlige historie, det uforklarede mysterium om de forsvundne økonomer.

Artiklen kaster et uberettiget skær af økonomisk sagkundskab over nogle mulige politiske beslutninger. Der er fx ingen økonomisk lovmæssighed i, at der vil være mere brugerbetaling på uddannelsesområdet om 10 år. Ritzau kunne lige så godt have spurgt 39 domprovster, men domprovster har ikke orakelstatus.

Af artiklen kan man kun lære, at flertallet af de adspurgte økonomer formentlig er af borgerlig observans, og det fremgår ikke, hvem økonomerne er. ”Round up the usual experts” – et studie i underlødig journalistik.

Læs resten

Når det går ufattelig godt, lurer faren

Når økonomer og politikere siger, at det går ufattelig godt, lurer faren for alvor, og man gør klogt i at søge økonomisk beskyttelsesrum.

Finansminister Thor Pedersen boblede næsten over af optimisme, da han fremlagde finansloven for 2007, og minimalstatsministeren sagde i sin nytårstale:

“Det går så godt, at den største risiko i det nye år faktisk er, at det kommer til at gå for godt”

Nu er Irland gået rabundus, og milliardlån fylder i overskrifterne. Danmark er ikke fallit endnu, men her gik det jo også så godt, selvom man sagde, at det gik endnu bedre i Irland.

Engang tog politikere på studietur til Venstres mønsterkommune, Farum. Så blev der spildt rødvin på dugen, og turen gik i stedet til Irland for at studere tigerøkonomi. Økonomer og liberale tænketanke jublede nemlig over Irland og messede ekstatisk om vækstrater og lav selskabsskat. Også Island blev kaldt et økonomisk mirakel med misundelsesværdig produktivitetsstigning.

Det skal retfærdigvis siges, at Danske Bank allerede i 2006 advarede mod Islands økonomiske kurs, men det forhindrede ikke samme bank i at investere massivt i Irland, før øen gik på røven med et brag.

Bagefter er alle så forbandet kloge og taler om bobleøkonomi og tidernes ugunst, men hvorfor er boblerne kun synlige i bakspejlet og aldrig i champagneglasset?

Jeg ved ikke, hvor kæden hopper af, men enten sættes kikkerten for det ideologiske øje, eller også mangler der noget om bobler i pensum på business school.

 

Økonomernes verdensfjerne parallelunivers

Økonomer, finansfolk og grådighed var blandt de skyldige for finanskrisen, men finanskrisen var kun en aperitif. En langt større krise lurer.

I dag ryster alle på hovedet af det letsind, som førte til finanskrisen. Grådighedens betydning skal man ikke undervurdere, men jeg tror, at økonomer og finansfolk nemt indfanges af tallenes fiktion og agerer i et parallelunivers, som er en forvrænget udgave af den virkelige verden.

Derfor er jeg også yderst skeptisk, når økonomer i dag fortæller os (og får politikerne til at sige), at det går den rigtige vej. Al jordforbunden snusfornuft tilsiger nemlig, at finanskrisen blot var en aperitif, og at en langt værre krise er på vej.

Tillad mig et lille uskyldigt eksempel på, hvad jeg mener med økonomernes verdensfjerne parallelunivers.

En af de utvivlsomt dygtige økonomer på min arbejdsplads spurgte mig på et tidspunkt, hvorfor vi i produktionen havde brugt for lidt fuelolie i måned XX ?

Vi havde ganske rigtigt brugt mindre end normalt af den vanvittigt dyre fuelolie, og det var fordi, tingene havde kørt rigtig godt. Jeg forstod derfor slet ikke, hvordan det kunne være for lidt. Det var jo en decideret succeshistorie!

Jo, det var for lidt, fordi vi havde brugt mindre end budgetteret, og budgetafvigelser skal forklares. – For lidt!

Historien illustrerer helt uskyldigt, at tal, budgetter og regnskab kan skabe deres eget univers med et helt andet rationale og regler end i virkelighedens verden.

Måske det er en af årsagerne til, at det gik så galt, og hvorfor finanskrisen kun var en aperitif. Helt almindelig snusfornuft tilsiger, at noget langt værre venter, og jeg stoler ikke på de økonomer, som siger noget andet.

(fortsættes)