Tag-arkiv: Chelm

Cementfabrikken i Chelm

Vi besøger cementfabrikken og får god inspiration til, hvordan man kan øge brugen af alternativt brændsel, hvis virksomheden er dedikeret.

Cementovnen i Chelm, Polen

Cementovnen i Chelm

Brusebadet er en istid om at blive varmere end kuldslået, men jeg trøster mig med, at det måske er koldere at være med i Siriuspatruljen.

Solen står tidligt op i det østlige Polen, og det grå morgenlys matcher karréen på den anden side af gaden. En mand i dynejakke fejer visne blade sammen, og folk på gaden haster forbi, mens jeg nyder en morgensmøg.

Vi tjekker ud (204 DKK for en overnatning), og kl. 8:10 holder den sorte Audi foran hotellet. Chelm og omegn er én stor knold af kridt, og cementfabrikken ligger lige uden for byen.

Vi modtages med stor gæstfrihed, og efter en snak og en Power Point-præsentation er tiden inde til det egentlige: at se fabrikken og anlægget for indfyring af alternative brændsler.

Ovnen har mange ligheder med vores. Det vil føre for vidt at forklare forskellene her – det må række, at det er en enstrenget ovn med kalcinator, og at produktionskapaciteten er 5000 tons cementklinker i døgnet.

På årsbasis produceres 1,6 millioner tons cement, og der er 220 ansatte. Der indfyres ca. 1000 tons affald i døgnet, og det svarer til tre store lastbiler i timen i dagvagten. I sig selv en logistisk øvelse når der skal tages prøver, som skal godkendes før aflæsning.

Læs resten

Indtryk fra en rejse til Chelm i Polen

Polsk er meget nemt. “Redningsvest under sædet” hedder “Kamizelka ratunkowa jest pod twoim fotolem”, og sådan er det hele vejen igennem.

Vi skal besøge en cementfabrik i Chelm i Polens sydøstlige hjørne nær grænsen til Ukraine. Jeg rejser med Søren fra Technical Centre, og rejsens primære formål er at se, hvordan polakkerne erstatter fossilt brændsel med store mængder brændbart affald.

Vi lander i Warszawa 11:20, men chaufføren, som skal køre os til Chelm, er ikke at se. Jeg får en tiltrængt smøg udenfor, og vi venter lidt, indtil det går op for os, at der er to ankomsthaller i Warszawas lufthavn.

Læs resten

Til Polen på fabriksbesøg

I morgen går turen til Chelm i Polen. Chelm er en by i Polens sydøstlige hjørne nær grænsen til Ukraine. Vi skal besøge en cementfabrik.

Chelm i Polen (kort fra Wikipedia)Det er ikke så usædvanligt, at folk fra forskellige cementfabrikker besøger hinanden. Hvis man ikke er konkurrenter, kan der sagtens udveksles knowhow til fælles gavn.

For nogen tid siden var der gesandter fra Chelm på besøg i Aalborg for at se vores kridtgrav, og nu tager en kollega og jeg så derned for at se deres anlæg for indfyring af alternative brændsler.

”Alternative brændsler” er et pænt udtryk for affald, der kan erstatte fossile brændsler (typisk kul og petcoke) og reducere såvel CO2-udslip som brændselsomkostninger.

Imidlertid er det ikke så homogent og nemt at håndtere som fx kul, og det giver derfor nogle “procestekniske udfordringer”, man skal have styr på, før man investerer i dyrt maskineri.

På cementfabrikken i Aalborg arbejder vi målrettet mod at øge andelen af alternative brændsler, og på fabrikken i Polen er de kommet længere end os. Så må vi se, om vi kan lære nogle tricks 😉

Det bliver en lang tur: først med fly til Warszawa og så ca. 230 km med bil til Chelm. Der er efter sigende meget vejarbejde, men vi bliver heldigvis hentet og bragt – fornemt!

Der bliver lige et par timer med dagslys, hvor vi kan lege turister i Chelm, og så er dét slut. Fredag formiddag har vi 3 timer på fabrikken, og så er det retur til lufthavnen i Warszawa.

Så det med at rejse er ikke altid lige eksotisk; men selvom det bliver nogle lange rejsedage, glæder jeg mig alligevel. Det er spændende at se noget nyt, man oplever lidt og lærer forhåbentlig noget nyttigt.

Relateret: