Tag-arkiv: Vækst

Om grøn vækst og design

Politikerne snakker så meget om vækst. Hvis de vil se konsekvenserne af uhæmmet vækst, kan de bare tage på studietur i min baghave.

Kaprifolie

At rense fortov på denne matrikel er et sisyfosarbejde. Jeg tog en etape i dag og bagefter nogle af lupinerne, der står som klyngebomber af frø, der erobrer verden, hvis man lader stå til.

Jeg fik ikke desarmeret dem alle. Ryggen protesterede, og som god demokrat lyttede jeg og tog hensyn til den svageste. Jeg gik videre til næste prioritet.

Kaprifolie er så køn en blomst, og den vokser i baghaven. Hvor den er kommet fra, og hvornår den slog rod, aner jeg ikke. Den, jeg selv plantede ved husmuren for mere end 20 år siden, er aldrig blevet til noget. Bevares, den lever, men den er et skravl.

Læs resten

Får Grækenland vækst af lavere mindsteløn?

Hvis lønnen bliver lav nok, hyrer jeg straks folk til at passe hus og have. De får endda fri i weekenden og til jul. Men giver lavere mindsteløn vækst?

EU-flagGrækernes ødsle mindsteløn på 5.625 kr. skal barberes med 22 %, så de kan blive konkurrencedygtige og få vækst. Hvis Grækenland ikke sænker mindstelønnen, får de ingen hjælpepakke.

På EU-kommissionens pressemøde i Bruxelles den 6. februar 2012 sagde Amadeu Altafaj Tardio, at Grækenland har levet over evne i flere år. Mindstelønnen er 750 € (i 14 måneder), mens den er 566 € i Portugal og 748 € i Spanien.

Budskabet var, at nedsat mindsteløn kan øge Grækenlands konkurrenceevne og skabe vækst og beskæftigelse. Amadeu Altafaj Tardio er pressetalsmand for EU’s økonomiske kommissær, Olli Rehns.

Det undrer mig såre, at han fremhæver Spanien og Portugal som eksempler til efterfølgelse, når netop disse lande er økonomisk på spanden.

Hvis det hjælper at sænke mindstelønnen, hvorfor er der så ikke kanonvækst og fuld beskæftigelse i Portugal? Og hvorfor har Spanien større arbejdsløshed end Grækenland? Jeg tør næsten ikke nævne Afrika som uforløst løveøkonomi.

Selvfølgelig kan mindstelønnen blive så lav, at beskæftigelsen stiger. Bliver den lav nok, lover jeg at ansætte folk til at passe både hus og have. Ja, selv en butler kan komme på tale. Så kan jeg bruge min tid på at blogge, og de ansatte får endda fri i weekenden og til jul.

Men vækst? Er der empirisk belæg for, at barbering af mindstelønnen har ført til øget vækst nogen steder i den vestlige verden? Jeg ved det ikke, men jeg har en grum mistanke om, at det med væksten bare er en nålestribet teori i konservative økonomhjerner.

Det lyder som koldblodet øglelogik. Godt man ikke er græker på mindsteløn!

 

Væksten i den offentlige sektor

Vrismændene og CEPÅOS bebrejder regeringen, at den offentlige sektor er vokset, og det overrasker. Her troede jeg, at den var afvokset.

Væksten i den offentlige sektor

Som ældre ung mand har jeg hørt klagesangen om den offentlige sektor oftere end Glade Jul, og den sender normalt mine tanker på fri flugt, for omkvædet planter hverken smil eller solskin.

Men det undrer mig nu alligevel, at vitsmænd og tænketanks bebrejder regeringen for vokseværk. De sidste 10 års overskrifter har jo mest handlet om afvoksning. Har de ikke?

SKAT blev slanket som noget af det første, og nu betaler halvdelen af de danske virksomheder ikke selskabsskat, fordi de ikke kan få vejledning i, hvordan man gør. Det sparer en hulens masse administration.

Fødevarekontrollen kom også på skrump tidligt, og en del kontrol blev outsourcet til TV og aviser, som effektivt afslører den ene fødevareskandale efter den anden.

Amter blev til regioner, kommuner blev fusioneret, og synergier sparede personale. Senest har man fyret folkeskolelærere, så man kan øge klassekvotienten.

Sidst, men ikke mindst, var 2010 et jubelår for folkesundheden. Danskernes helbred blev så godt, at det overflødiggjorde en masse sygeplejersker og læger.

Det var blot nogle af overskrifterne, men når så mange offentligt ansatte er blevet afvokset, må regeringen i al diskretion have slået til Søren andre steder for at få den offentlige sektor til at vokse. Men hvor?

Spindoktorer, koldkrigsforskere og lomborgensere gør det næppe alene.