RSS

Excel regneark med VBA-makroer til download

Fra denne side kan du downloade Excel regneark med eksempler på VBA-kode (makroer). Filerne er zip-komprimerede, og du pakker dem ud ved fx at højreklikke og vælge "Udpak alle," eller hvad Windows nu foreslår.

Regnearkene indeholder eksempler på ting, som omtales på dette site, og til højre for hvert link er der et (www)-link, som fører dig til den tilhørende webside.

Når du har åbnet et Excel-regneark, kan du åbne Visual Basic-editoren ved at trykke ALT+F11.

Automation error

Med Excel 2016 fulgte en bug: Excel kommer med en fejlmeddelelse, "Automation error", når det åbner (nogle) regneark med makroer lavet i Excel 2003.

Makroerne kan sagtens køre, men fejlmeddelelsen er irriterende. Du kan slippe for den, hvis du gemmer i det nye format som regneark med makroer (*.xlsm).

Downloads:

Betinget formatering med makroer   (www)

Lav kalendere i Excel   (www)

Afhængige ComboBoxes og arrays i en class collection   (www)

Userform med kalender og datovælger   (www)

Regnearksfunktioner på arrays   (www)

Betinget sletning af rækker   (www)

Beregning af antal stop, stoptid, driftstid m.m.   (www)

Animerede diagrammer   (www)

Pareto-diagrammer   (www)

Histogrammer i Excel med VBA   (www)

Brug af Excels Solver (Problemløser) med VBA   (www)

Flet data eller tabeller   (www)

Kombiner tabeller   (www)

Hurtig import af tekstfiler   (www)

Lav din egen popup-menu   (www)

Blinkende celler   (www)

Skjul rækker/kolonner   (www)

Dobbeltklik som alternativ til hyperlinks   (www)

Formular med gennemløb af kontrolelementer   (www)

Hvordan man bruger klasser og class collections   (www)

Proces- og massebalance med VBA   (www)

Arrays og ranges   (www)

Billet- eller nummerkontrol   (www)

Find celler og indsæt hyperlinks   (www)