Tag-arkiv: DA

Enhver er jo sig selv nærmest

Skive efter skive skæres af den sociale salami, men pølsen er altid for lang for nogen og pensionsalderen altid for lav.

Salami

Der er skåret meget i efterløn, dagpenge og andre sociale ydelser, men mer’ vil ha’ mer’, og senest har Dansk Arbejdsgiverforening (DA) foreslået 28 ”reformer” af det sociale system.

Notatet hedder ganske vist ”Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark,” men som bekendt øger man beskæftigelsen ved at øge antallet af arbejdssøgende. Når udbuddet stiger, falder prisen (arbejdslønnen), og så klarer markedsmekanismen paradokset på magisk vis.

Ganske vist kan sådan noget som overenskomster drille prisdannelsen, så man ikke får den fulde effekt på beskæftigelsen, men det er en biting.

Og kan de mange på førtidspension, sygedagpenge m.v. ikke selv finde ud af at blive flere om udbuddet, må man motivere dem på pengepungen.

DA er en arbejdsgiverorganisation, og det er helt legitimt, at den vil trykke lønningerne, blot er det tankevækkende, at de allersvageste igen skal holde for.

Nu kan man ikke forvente, at DA er tynget af samfundssind, for flertallet af selskaber i Danmark betaler jo ikke en krone i selskabsskat. I 2013 betalte 62 % ingen selskabsskat, og så må andre jo betale gildet – eller spænde livremmen ind. Læs resten