Tag-arkiv: Førtidspension

Enhver er jo sig selv nærmest

Skive efter skive skæres af den sociale salami, men pølsen er altid for lang for nogen og pensionsalderen altid for lav.

Salami

Der er skåret meget i efterløn, dagpenge og andre sociale ydelser, men mer’ vil ha’ mer’, og senest har Dansk Arbejdsgiverforening (DA) foreslået 28 ”reformer” af det sociale system.

Notatet hedder ganske vist ”Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark,” men som bekendt øger man beskæftigelsen ved at øge antallet af arbejdssøgende. Når udbuddet stiger, falder prisen (arbejdslønnen), og så klarer markedsmekanismen paradokset på magisk vis.

Ganske vist kan sådan noget som overenskomster drille prisdannelsen, så man ikke får den fulde effekt på beskæftigelsen, men det er en biting.

Og kan de mange på førtidspension, sygedagpenge m.v. ikke selv finde ud af at blive flere om udbuddet, må man motivere dem på pengepungen.

DA er en arbejdsgiverorganisation, og det er helt legitimt, at den vil trykke lønningerne, blot er det tankevækkende, at de allersvageste igen skal holde for.

Nu kan man ikke forvente, at DA er tynget af samfundssind, for flertallet af selskaber i Danmark betaler jo ikke en krone i selskabsskat. I 2013 betalte 62 % ingen selskabsskat, og så må andre jo betale gildet – eller spænde livremmen ind. Læs resten

Kommunernes Landsforening underholder

KL foreslår i dag en række reformer af arbejdsmarkedet, og udspillet er særdeles god underholdning, hvis man læser det med de rette briller.

Jeg har lige spurgt Den Danske Ordbog, hvad velfærd er for en dims, og fik flg. svar:

”en persons eller gruppes sundhed, lykke og trivsel, især med hensyn til materielle goder og social tryghed”

Jeg kom nemlig i tvivl, da jeg læste Kommunernes Landsforenings (KL) udspil til arbejdsmarkedsreformer, som (iflg. KL) kan sikre velfærden. KL definerer ikke velfærd, men da kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge o.l. får en bredside, er det nok nogle andre gruppers lykke og trivsel, de har i tankerne.

KL går til stålet, og førtidspensionen er en af de ting, som skal reformeres:

”Førtidspension må ikke blive en permanent ydelse for personer, som reelt kan eller vil få mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet senere i livet. Derfor skal tildeling af førtidspension være den absolut sidste udvej, når alle andre alternativer har været afprøvet.”

Og det står jo i skærende kontrast til gældende praksis, som beskrives på borger.dk:

”Du kan ikke få førtidspension, hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling, revalidering eller på andre måder, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob. Førtidspension er med andre ord den sidste løsning.”

Bag reformforslagene ligger også banebrydende nye synspunkter:

”Borgere med fuld arbejdsevne, som modtager dagpenge eller kontanthjælp, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.”

Endelig nogen der tør sige tingene rent ud. Stå så til rådighed, I dovne slyngler!

Hallooo! Jorden kalder!

Læs resten