Kategoriarkiv: Sjov & satire

Afskaf ferien og de arbejdsfri helligdage

Dansk Erhverv har beregnet, at en arbejdsfri helligdag koster Danmark 5 mia. i tabt produktion. Så lad os afskaffe helligdagene og blive rige!

PåskeliljeHer nød jeg lige at loppe den af skærtorsdag, men så læste jeg på avisen.dk, at det koster Danmark 5 milliarder i tabt produktion.

Min nydelse blev til skam, og jeg så straks perspektivet: Danmark bliver rigere, hvis vi afskaffer de arbejdsfri helligdage – og hvorfor ikke også ferien, nu vi er i gang?

Undtaget julen selvfølgelig. Uden jul, ingen julehandel, men alle de andre arbejdsfri helligdage kunne med fordel konverteres til arbejdsdage og rigdom.

Lønnen skal der ikke røres ved, den får vi jo allerede for at drive den af hjemme, og med større produktion vil omkostningen pr. produceret enhed falde, hvilket straks udmønter sig i lavere priser og styrket konkurrenceevne.

Dansk producerede varer vinder frem både her og hisset, og det gavner betalingsbalancen.

Læs resten

Venstre og Socialdemokraterne fusionerer

Forskellen på de to partiers politik er nu så lille, at de tager konsekvensen og fusionerer i et nyt parti, AV-demokraterne.

AV-demokraterne”Vi tager konsekvensen af, at Socialdemokraterne nu hælder mere til Venstre end venstre,” siger Corydon, og Lars Løkke lægger vægt på, at det nye parti får en stærk profil på de sociale medier.

”Under de sidste finanslovsforhandlinger tog det kun en halv time at konstatere, at der var fuld enighed om den økonomiske politik og de dynamiske effekter ved skattelettelser, så vi brugte de resterende 7½ time på at drøfte en partifusion.

Der er selvfølgelig et par knaster, som skal slibes af, men i politik skal man både synergi og ta’.

Vi AV-demokrater er rede til at trække i arbejdstøjet, tage ansvar og føre den nødvendige politik, selvom den kan gøre ondt. Vi skal styrke produktivitet, konkurrenceevne og grøn vækst på markerne.

Arbejdsudbuddet skal øges, og det skal kunne betale sig at arbejde. Vi nedsætter derfor en overførselsindkomstsreformkommission, som skal udarbejde et katalog over motivationsmulighederne, så vi på sigt kan bevare kernevelfærden.”

”Det skal blive godt at få en Venstrefløj,” siger Corydon med et smil.

/Eric

Landbrugsstøtten falder

Landbrugsstøtten falder, hvis EU’s budget vedtages i parlamentet, og det er rigtig ærgerligt, hvis bæredygtige landbrug nu må gå fallit.

SparegrisDer var klogt, at EU (som ikke hed EU dengang) indførte landbrugsstøtte for at få produktionen op efter krigen, for dengang var landene nettoimportører af fødevarer.

Og det virkede. Produktionen kom op og blev på et tidspunkt så høj, at EU købte overproduktionen, så vi forbrugere til tider kunne smovse i billigt oksekød og smør fra overskudslagrene. Det var tider!

Overproduktionen dæmpede EU så ved bl.a. at give tilskud til ikke at producere – fx ved at braklægge. Det tjener politikerne til ære, at de således valgte guleroden frem for pisken.

Landbrugsstøtten var også stærkt medvirkende til, at landbrugsjord steg i pris, så landmændene kunne optage lån, så de kunne købe og braklægge mere jord, få mere i støtte og investere i modernisering, så bedrifterne kunne blive bæredygtige.

Jeg satte mig lidt ind i sagen i 2008, og i 2007 fik ca. 59.000 danske landmænd og skrantende foretagender som Arla og slagterierne kun omkring 10 mia. i samlet støtte.

Pengene var og er dog lige en smut omkring Bruxelles, så de kan blive fordelt retfærdigt efter hektar, antal muler, tryner og hvad ved jeg.

Jeg er glad for at give mit bidrag, men hvis EU fremturer med nedturen, flytter Jens Hansens bondegård sikkert til Ukraine eller et andet sted med muldjord og lønninger, som er til at betale.

Og hvad så med Bonderøven på DR? Jeg frygter det værste.