Tag-arkiv: Levebrødspolitikere

Folketingets beskedne erhvervserfaring

Vidste du, at mange folketingsmedlemmer aldrig har haft et normalt arbejde? Det gælder også ministre i den nuværende og tidligere regering.

Mange medlemmer af Folketinget har meget lille eller slet ingen erfaring fra arbejdsmarkedet, hvis man ser bort fra arbejde i de politiske partiers sekretariater og ”konsulentarbejde” for vennerne i fagforeninger eller arbejdsgiverforeninger.

I hvert fald ikke hvis man skal tro oplysningerne på Folketingets hjemmeside, og det skal man vel.

Omkring 22 folkevalgte har aldrig haft et normalt arbejde, og ca. 43 har arbejdet i mindre end 5 år eller lige deromkring. Mere end en tredjedel af Folketingets medlemmer har altså nul eller meget beskeden erfaring fra arbejdsmarkedet.

Det er der i sig selv ikke noget odiøst i, men det er tankevækkende. Selvfølgelig betyder det ikke pr. automatik, at de ikke kan leve sig ind i almindelige menneskers situation, men det giver altså et andet perspektiv, hvis man har været i samme båd.

Med Folketingets erhvervserfaring in mente, er det måske også nemmere at forstå, at politikerne har fjernet efterlønnen og hævet pensionsalderen for alle andre end sig selv.

Det er også pikant, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen aldrig har været almindelig lønarbejder eller selvstændig. Hun kan virkelig se på sit ressortområde med friske øjne. Men Mette er ikke den eneste minister, der aldrig har haft et normalt arbejde. Det har statsministeren, finansministeren m.fl. heller ikke.

Og tro nu ikke at det kun gælder den siddende regering. Claus Hjort Frederiksen (V), der som beskæftigelsesminister forfinede chikanen af de arbejdsløse med lovlige og ulovlige midler, har kun haft normalt arbejde fra 1977 til 1979.

Lars Løkke har højst arbejdet i to år som ”selvstændig konsulent,” hvad det så end dækker over, og der er skam flere fra den gamle regering på listen.

Ved næste valg vil det nok indgå i mine overvejelser, om min kandidat har erfaring fra arbejdslivet eller kun har bevæget sig i politiske cirkler.

Du kan selv finde oplysningerne på Folketingets hjemmeside, men det tager tid, så her følger en oversigt over dem, der har arbejdet mindre end ca. fem år uden for det politiske system:

Læs resten