Terrorloven undergraver retssikkerheden

En dansk kvinde udleveres til USA, hvor hun er anklaget for narkokriminalitet. Det retlige grundlag er terrorloven fra 2002.

Da Folketinget hastede terrorpakken igennem, skortede det ikke på advarsler om, at den var banan-republikansk, når det gælder retssikkerhed.

Nu skal Camilla Broe, som er dansk statsborger, udleveres til USA, hvor hun anklages for indsmugling af ecstacy. Hvad pokker det så har med terror at gøre. Sagen er tillige ældre end terrorloven.

Selvom de amerikanske myndigheder ikke har fremlagt skyggen af bevis, har Camilla Broe allerede siddet varetægtsfængslet i 10 måneder i Danmark. Kunne det være sket, hvis hun var anklaget i Danmark for en lignende forbrydelse? Og uden skygge af bevis udleveres en dansk statsborger nu for første gang til et land uden for EU.

Alligevel mener procesbevillingsnævnet ikke, at udleveringen er principiel nok til at blive prøvet ved Højesteret.

I USA risikerer Camilla Broe at blive dømt på vidneudsagn fra andre anklagede, som selv får strafnedsættelse eller tiltalefrafald for at ”samarbejde” med anklagemyndigheden – en praksis som er helt ude på retssikkerhedens overdrev.

En stat, som ikke beskytter sine borgere og deres retssikkerhed, er ikke en retsstat. Sagen er beskæmmende for Danmark og dybt bekymrende.

7 thoughts on “Terrorloven undergraver retssikkerheden

  1. Eric

   Det blev hun så heldigvis ikke, men indtil en amerikansk dommer fejede spindet af bordet, var sagsforløbet var grotesk og uværdigt.

   Svar
 1. Pingback: TV2 kan ikke regne, og politikere kan man ikke regne med

 2. Tobias P

  Som Asger Møller er der noget lurvet over hele sagen.
  Hvis procesbevillingsnævnet har bukket under for politisk pres, har vi ikke bare et retssikkerheds problem jf. terrorlovpakken.

  Men et problem med opdelingen af magten, og dvs. de principper vores demokratiske værdier hviler på.

  Jeg finder det dybt problematisk at største delen af vores dommere, der iblandt formanden for procesbevillingsnævnet har en så langstrakt baggrund i Justitsministeriet.

  Sagen skriger jo langt væk af politisk dagsorden, føj!

  Svar
 3. Asger Møller

  Der er nu masser af mennesker, som har siddet væsenligt længere varetægtsfængslet end 10 mdr. for narko. Den længste sag jeg har kendskab til var knap 5 år. Det er lang tid, hvis man dømmes uskyldig. Det gør det dog ikke bedre – tværtimod. I alle tilfælde burde de ikke have varetægtsfængslet Camilla før, det var sikkert, at der fandtes beviser imod hende, når sagen ligger så langt tilbage. Hvis der findes beviser, burde de prøve sagen i Danmark, ligesom man gør med alle andre sager fra udlandet. MEN, i dansk straffelov er sagen forældet (Narko efter 10 år), så hvis hun på et tidspunkt får en dom i USA, og skal have den konverteret om til danske forhold, slipper hun for videre tiltale. Man kan jo ikke straffe i Danmark for noget, der er forældet! Hvordan pokker den særlige klageret kan mene, at sagen ikke er principiel, får mig til at tro, at alt ikke er kosher. Noget er der galt.

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *