Tag-arkiv: Udlevering

Terrorloven undergraver retssikkerheden

En dansk kvinde udleveres til USA, hvor hun er anklaget for narkokriminalitet. Det retlige grundlag er terrorloven fra 2002.

Da Folketinget hastede terrorpakken igennem, skortede det ikke på advarsler om, at den var banan-republikansk, når det gælder retssikkerhed.

Nu skal Camilla Broe, som er dansk statsborger, udleveres til USA, hvor hun anklages for indsmugling af ecstacy. Hvad pokker det så har med terror at gøre. Sagen er tillige ældre end terrorloven.

Selvom de amerikanske myndigheder ikke har fremlagt skyggen af bevis, har Camilla Broe allerede siddet varetægtsfængslet i 10 måneder i Danmark. Kunne det være sket, hvis hun var anklaget i Danmark for en lignende forbrydelse? Og uden skygge af bevis udleveres en dansk statsborger nu for første gang til et land uden for EU.

Alligevel mener procesbevillingsnævnet ikke, at udleveringen er principiel nok til at blive prøvet ved Højesteret.

I USA risikerer Camilla Broe at blive dømt på vidneudsagn fra andre anklagede, som selv får strafnedsættelse eller tiltalefrafald for at ”samarbejde” med anklagemyndigheden – en praksis som er helt ude på retssikkerhedens overdrev.

En stat, som ikke beskytter sine borgere og deres retssikkerhed, er ikke en retsstat. Sagen er beskæmmende for Danmark og dybt bekymrende.

Er Grundloven sat ud af kraft?

Landsretten har afgjort, at to mænd skal udleveres til retsforfølgelse i Tyskland for at sælge nazimusik. Den ene mand er dansk statsborger, den anden tysk.

I Danmark sikrer Grundloven ytringsfrihed selv for kvajpander, og her i landet er det ikke forbudt at udgive højreekstremistisk musik. Musikken kan have et indhold, som strider mod racismeparagraffen, men det er en ganske anden sag.

Udleveringen er en konsekvens af, at Danmark har tilsluttet sig Den Europæiske Arrestordre, som gør, at personer kan udleveres til et andet land, selvom den påståede forbrydelse ikke er ulovlig i Danmark.

Her drejer det sig imidlertid ikke bare om noget, der ikke er forbudt i Danmark; det drejer sig om en ret, som udtrykkelig er SIKRET i Grundloven, nemlig ytringsfriheden. Grundloven SIKRER kvajpanderne ret til at sælge nazirock, men alligevel udleveres de. Det vil sige, at tysk lov sættes over den danske Grundlov.

Retssikkerheden er væk. Det er sgu’ da uhyggeligt!

Både Sverige og England har i lignende sager pure afvist at udlevere personer til Tyskland.

/Eric