Tag-arkiv: Trusselsbillede

PETs spionage og den manglende retssikkerhed

PET registrerede tusinder af danskere for lovlig politisk virksomhed, men fik ikke én bag tremmer for spionage eller lignende.

Under Den kolde Krig var alle under mistanke for samfundsnedbrydende eller forræderisk aktivitet, hvis de stod til venstre for socialdemokratiet, en strækmarch til højre for Ninn-Hansen, var fagligt aktive, var imod EF eller gik ind for fred.

Politiets Efterretningstjeneste registrerede revl og krat og førte gentagne gange det officielle kontrolorgan, Wamberg-udvalget, bag lyset.

PET-kommissionen konkluderer alligevel, at PET i alt væsentligt ikke gjorde noget forkert, fordi tjenesten fulgte hemmelige retningslinier fra skiftende regeringer. Regeringer, som bedrog Folketinget og befolkningen ved offentligt at bedyre, at registreringerne ikke fandt sted.

Kommissionen legitimerer faktisk de hemmelige retningslinier og PET’s spionage ved gang på gang at kalde trusselsbilledet “realistisk”. Hvis det var realistisk, kan man jo undre sig over, hvorfor ikke en eneste blev dømt for spionage eller lignende. For PET var vel ikke inkompetent?

Kommissionens bestræbelser på at fremstå objektiv lykkes ikke særlig godt, og f.eks. i bind 7 på side 168 slipper forfatterens egen politiske mening ud:

“Som regeringsparti førte socialdemokraterne en ansvarlig økonomisk politik og lagde en dæmper på fagbevægelsens krav om forbedringer.”

Man tør vel konkludere, at vedkommende ikke står til venstre for Socialdemokratiet.

Juridisk er det måske korrekt, at PET ikke har gjort noget ulovligt; men historien dokumenterer, at de ansvarlige politikere havde en demokratisk anløben karakter og var bevidst løgnagtige, samt at efterretningstjenesten nidkært og initiativrigt fungerede som det udemokratiske instrument.

Kommissionens beretning viser, at der desværre er al mulig grund til at nære mistillid til politikere, magthavere og deres håndlangere.

I dag er trusselsbilledet et andet end under Den kolde Krig, men PET har fået langt videre beføjelser og er på flere områder ikke underlagt domstolenes kontrol. Der er al mulig grund til at være bekymret for demokrati og retssikkerhed.