Regeringen, finansloven og eksperterne

Flere af finanslovsaftalerne går stik imod sagkundskaben. Regeringen og Dansk Folkeparti ved bedre og har også sat 8 nye tjenestehunde på finansloven.

Det er tankevækkende, at man fortsat giver pokker i, hvad eksperter og sagkundskab siger, og at man blander sig i visse ting med en latterlig detaljeringsgrad.

Lad os glemme alt om finanskrise og arbejdsløshed og i stedet se på nogle af parternes mærkesager.

Lømmelpakken

Uropakken (også kaldet ”Lømmelpakken”) er aftalt, selvom f.eks. Den Danske Dommerforening udtaler, at den giver ”anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder”.

Det betænkelige er politiets bananrepublikanske mulighed for frihedsberøvelse uden sigtelse – retssikkerheden forringes mere og mere i disse år.

Den kriminelle lavalder

Som led i kampen mod ungdomskriminalitet sænker man den kriminelle lavalder. (Så der bliver flere unge kriminelle – undskyld, matematisk sidespring.)

Kriminologer siger, at man intet vinder herved, Ungdomskommisionen har direkte frarådet det og professor dr. jur. Eva Smith føler sig til grin.

Regeringen betragter åbenbart ekspertise som holdninger. Således har justitsminister Brian Mikkelsen udtalt:

“Vi er uenige med de mange kriminologer, der siger at straf ikke virker. I den borgerlige regering har vi den holdning, at straf hjælper.” (Min kursivering)

Tjenestehunde

Det falder også fint i tråd med, at man ikke lader eksperterne i SKAT afgøre, hvordan de bedst sætter ind mod narkotikasmugling o.l.

Nej, finanslovsaftalen udpensler detaljeret, at der bl.a. skal indkøbes en containerscanner, og minsandten om ikke der også er kommet hunde på finansloven! Parterne er enige om:

”…at afsætte 5 mio. kr. årligt til anskaffelse og drift af yderligere ca. 8 tjenestehunde.”

Det lille ord ”ca.” giver måske SKAT lidt råderum.

Bjørn Lomborg

Der er meget mere stof til forundring i finanslovsaftalerne, men som den sidste hæl i øjet på sagkundskaben er man enige om at forlænge og øge støtten til støjsenderen Bjørn Lomborg, som utrætteligt hævder, at stort set alle eksperter tager fejl.

Man kan læse finanslovsaftalerne på Finansministeriets hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.