I lære som operatør. 30 år på cementfabrikken #4

Jeg kommer i lære som operatør i det ene af cementfabrikkens to centrale kontrolrum, CK2.

CK2 i 1977

Kontrolrummet i 1977. Det var stort set uændret i 1988. Kilde: Aalborg Portlands arkiv.

I maj 1988 kom jeg i lære som operatør i CK2, det kontrolrum hvor man styrede kridtgrav, slemmeri og ovnene, som producerede klinker til grå cement.

Det indebar også, at jeg tilbragte nogen tid i kridtgrav og slemmeri, så jeg også lærte de afdelinger at kende.

Tanken var, at en pulje skulle kunne indsættes hvor som helst, der var behov, det være sig i marken eller kontrolrummet.

Slemmeri og kridtgrav

Det var kedeligt at være i slemmeriet dengang. Der var så mange ansatte, at der var for lidt at lave, og så blev tiden lang.

Kridtslam

Bassin med opslemmet kridt

Jeg lærte de forskellige arbejdsopgaver og maskiner at kende “i gulvhøjde”. Til jobbet hørte også prøveudtagning og prøvebehandling – fx bestemmelse af sigterest på formalet sand og afsyret sigterest, hvor kridtdelen først skulle fjernes med saltsyre.

Jeg nåede kun at være i kridtgraven nogle få dage. Jeg husker ikke hvorfor, men der manglede vel en mand et andet sted.

Der var også en tid i “pumpehuset”, hvor jeg fulgte ham, der passede ventiler og pumper i kældrene under slambassinerne samt støvtransporten fra ovnenes elektrofiltre.

Det var et lidt ensomt job, og han var vist glad for at få selskab.

I kontrolrummet

I kontrolrummet fulgte jeg Børge som føl. Han kunne alle trickene, havde et godt humør og var god til at lære fra sig. Der var nogle enkelte computere til laboratoriedata, men ellers var det kontroltavler og relæstyring.

Der var meget nyt at lære om NOx, iltoverskud, CO, ovnmoment, primærluft, røgkammer- og kædetemperatur, knastfald, sigterester, vandprocenter, dispergeringsmiddel, flydegrad, LSF, regulatorer, formaling, flint, sandtyper, kaolin, flyveaske og jeg skal komme efter dig.

Det bekom mig vel, at vagterne i kontrolrummet var fra kl. 8, 16 og 24. Man mødte dog mindst et kvarter før, så operatøren, man afløste, kunne overlevere.

Alarmer

Der kommer mange alarmer i en cementfabriks kontrolrum, og som ny mand var det sværeste, at vurdere hvornår en alarm skulle tages alvorligt.

Sådan er det også i dag – vigtigheden afhænger fuldstændig af omstændighederne, og langt de fleste alarmer kan bare annulleres, fx fordi de er en følge af noget andet, man har styr på.

Det kan være målinger (fx temperaturer og tryk), der overskrider en grænse, eller det kan være alarm for, at en maskine stopper af den ene eller anden grund. Der er mange mulige alarmkilder.

En dag kom afdelingslederen på sjælden visit i kontrolrummet. Han spurgte mig nådigt, hvordan det gik, og jeg svarede troskyldigt og sandt, at det gik godt, og at det sværeste var at vurdere, hvornår en alarm skulle tages alvorligt.

Afdelingslederen udbrød stramt: ”Her skal alle alarmer sandelig tages alvorligt!”

Børge vred sig af grin. Afdelingslederen var sikkert dygtig, men havde et betydeligt videnspotentiale med hensyn til proces og drift. 2-3 år senere kom der en ny afdelingsleder.

Med nutidens computerstyring har man bedre muligheder for ”intelligent” alarmhåndtering, men til gengæld er der så kommet langt flere målepunkter, som kan udløse en alarm.

Anlægsnumre

Der var (er) også masser af maskiner og målinger, og hver eneste har et anlægsnummer, som skal bruges, når man fx fejlmelder noget til vedligeholdelsesafdelingen.

I dag kan man klikke på skærmen og læse anlægsnummeret, dengang lærte vi at huske dem. Jeg tænker, at det ikke var ulig telefonisterne på de gamle centraler – de kunne huske en hulens bunke telefonnumre.

I starten var der så meget at huske, at jeg var helt tummelumsk og talte i søvne om jobbet. Det gik heldigvis over.

I næste afsnit bliver jeg fast operatør, og den store ovn 87 kommer i gang.

/Eric

Relateret:

7 thoughts on “I lære som operatør. 30 år på cementfabrikken #4

  1. Eric

   Det er det , men man bruger også ordet om de nøddestore sten, som forlader cementovnene, og som senere formales til cement. Og det er ikke kun på dansk: På engelsk siger man “clinker”.

   Svar
 1. Stegemüller

  Det er en skøn bemærkning om afdelingslederen, der mente, at alle alarmer skulle tages alvorligt. Ja videnspotentiale… det har du helt ret i. Måske skulle du slet ikke have været så ærlig?

  Svar
 2. Henny Stewart

  Nu har du jo røbet, at jubilæer bliver fejret på behørig vis på din arbejdsplads. Det er altså ikke derfor, du udgiver et jubilæumsskrift. Rart at se, at man kan gøre begge dele! 🙂

  Svar
  1. Eric

   Det var Helles jubilæum, der satte tankerne i gang, og så syntes jeg, at det var sjovt at få minderne på skrift, og jeg er sikker på, at det også kalder på minder blandt kollegaer, der læser med.

   Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *