Kategoriarkiv: Cement

Hovedstop på cementovnen – stilhed før stormen

Der har været en kende travlt på arbejdet siden nytår. En del prioriterede huhej-opgaver, som helst skulle være løst i går.

Ovn 87

Ovn 87. Klik for større foto.

Så må nogle ”normale” opgaver vente. Opgaver, som er vigtige, men som ikke haster vildt og blodigt.

Det er ikke særligt tilfredsstillende at stille opgaver i venteposition, men sådan er det en gang imellem, og nu falder der vel lidt ro på igen.

Den største cementovn, ovn 87, blev nemlig stoppet i nat og kommer til at holde nogle uger for omfattende vedligehold og ombygning.

At holde driften af ovn 87 på ret kurs er en af mine primære opgaver, så jeg får mere tid, mens ovnen holder stille, og forventer at få gjort noget ved dyngerne.

Fabrikken bliver som en myretue af egne og fremmede håndværkere. Alt er planlagt minutiøst, så de går mindst muligt i vejen for hinanden – stoptiden skal minimeres.

Der er nemlig udsolgt, og lagrene vil være små, når vi skal i gang. Så vil der hvile et ekstra pres på procesfolk som mig. Man kan sælge alt det, vi kan producere. Som altid er der mange ting med høj prioritet, men førsteprioriteten er der absolut ingen tvivl om.

Læs resten

De seneste år på cementfabrikken #10

Om projektarbejde, forsøg og valg af råmaterialer og brændsler til cementproduktion. Fabriksbesøg og afsluttende betragtninger.

I dag er det så præcis 30 år siden, jeg startede på cementfabrikken, og dette er sidste afsnit i tilbageblikket.

Projektarbejde og forsøg

Der har også været projektarbejde med nye anlæg, store som små. Nogle anlæg blev lavet, andre blev vraget. Projektgrupperne er oftest et team af ingeniører og procesfolk.

Der har også været mange driftsforsøg: Nogle med henblik på at reducere emissioner fra ovnene, nogle med henblik på produktudvikling og nogle for at afprøve nye råmaterialer.

Nogle af forsøgene var fiaskoer, andre har ført til ændringer, som har sparet tocifrede millionbeløb på årsbasis. Man ved først noget endeligt, når man har prøvet.

Forsøg med lignosulfat

Forsøg med lignosulfonat som “afspændingsmiddel” i kridtslam. Laboratorieforsøg var lovende, og det virkede i storskala, men for langsomt til vores brug.

Læs resten

Andre jobs. 30 år på cementfabrikken #9

I 1996 fik jeg nyt job på cementfabrikken, og de sidste 20 år har kredset om det samme, nemlig at optimere proces, kvalitet og emissioner.

Slut med skiftehold

I 1996 rejste lederen af kontrolrummet, og jeg blev ansat som ”proceskoordinator” (hed det vist). Senere blev det til “procesleder,” selvom arbejdet var det samme. Nogen går op i titler, ikke jeg.

Jobskiftet var samtidig et farvel til skifteholdsarbejde, og jeg sad på den pind i godt 6 år.

Siden har jeg haft andre jobs med andre titler og stillingsbeskrivelser, men de har alle kredset om at optimere proces og kvalitet – og især ovn 87. De sidste 10 år har været uden større omvæltninger og (igen) med nær tilknytning til kontrolrummet.

Ned med emissionerne!

Stadigt skrappere miljøkrav har fyldt meget. Fra 2002 til 2006, hvor der kom nye grænser for ovnenes emissioner af NOx m.m., brugte vi rigtig megen tid på først at undersøge muligheder og siden implementere løsninger.

NOx-løsningen for den lange, grå vådovn (ovn 85) var længe undervejs. I projektgruppens indledende arbejde kom der så mange fantasifulde forslag på bordet, at det var den sjoveste projektgruppe, jeg har været med i.

Den valgte løsning blev indsprøjtning af ammoniakvand gennem den roterende ovnskal. Det anså eksperter ellers for noget nær teknisk umuligt, og de firmaer, vi kontaktede for at få hjælp, ville ikke røre projektet med en ildtang.

Injektorer for ammoniakvand

Inde i ovnen – afprøvning med vand

Læs resten