Tag-arkiv: Kridtgrav

Nordens kridtgrav og tunnelen

Cementfabrikken Nordens gamle kridtgrav er i dag et rekreativt område i Aalborgs velhaverkvarter, men gemmer også landets længste minegang.

Nordens kridtgrav

Nordens kridtgrav

Med forårets komme spirer min lyst til at cykle. Målet var endnu en gang barndomslandet i Aalborgs vestby, men så kom jeg til at tænke på den gamle kridtgrav i velhaverkvarteret Hasseris.

Ikke at vi boede i Hasseris, da jeg var knægt, men kridtgraven var inden for drengecyklens aktionsradius, når jeg kørte på opdagelse.

Kridtgraven var dengang lukket område, men har nu i adskillige år været et yndet bade- og feststed for unge – i sommermånederne naturligvis.

Cementfabrikken Norden lukkede i 1972, og kommunen overtog kridtgraven i 1974. I 1980’erne blev den åbnet for offentligheden, og i 1994 blev den til rekreativt område med stier, bænke osv.

Medvirkende til kommunens beslutning var sikkert, at hegnet ikke kunne holde de unge mennesker ude – hver sommer lavede de huller i hegnet og sneg sig ind.

Søen

Læs resten

I lære som operatør. 30 år på cementfabrikken #4

Jeg kommer i lære som operatør i det ene af cementfabrikkens to centrale kontrolrum, CK2.

CK2 i 1977

Kontrolrummet i 1977. Det var stort set uændret i 1988. Kilde: Aalborg Portlands arkiv.

I maj 1988 kom jeg i lære som operatør i CK2, det kontrolrum hvor man styrede kridtgrav, slemmeri og ovnene, som producerede klinker til grå cement.

Det indebar også, at jeg tilbragte nogen tid i kridtgrav og slemmeri, så jeg også lærte de afdelinger at kende.

Tanken var, at en pulje skulle kunne indsættes hvor som helst, der var behov, det være sig i marken eller kontrolrummet.

Læs resten

Pumpen der gik i fisk

Når noget går i fisk, går det galt. Jeg ved ikke, hvad udtrykket kommer af, men når en pumpe går i fisk, ser det ud som på billedet nedenfor.

Pumpen der gik i fisk

I september monterede man en ny pumpe til at tage vand fra søen i cementfabrikkens kridtgrav. Vandet bruges til at holde transportbånd og afkast rene for fedtet kridt.

Den nye pumpe var nok mere muskuløs end den gamle, for den kørte ikke ret længe, før ”sugerøret” stoppede til. Den dag var der en del vittigheder om morgendagens menu i kantinen.

Nu er der sat et sold på røret, og siden er pumpen ikke gået i fisk, og fisk er ikke gået i pumpen.

Baggrundsinformation:

Søen er lavet af en kæmpestor gravemaskine, som med en spandkæde graver ca. 40 meter ned i det bløde skrivekridt. Vandkvaliteten overvåges nøje, og med årene udlægges hele området til rekreativt areal.