Jubilæumsskriftet

Jeg har haft travlt med skakklubbens hjemmeside, hvor jeg bl.a. har konverteret jubilæumsskriftet fra 1994 til websider.

I 2018 fik skakklubbens hjemmeside en ansigtsløftning, idet den blev konverteret til WordPress’ blogformat. Det havde flere fordele: Bestyrelsen kunne selv skrive indlæg uden at kende til HTML, og layoutet tilpasses automatisk til læserens skærmstørrelse.

Jeg har brugt et par uger på at overføre artikler og billeder af mere blivende værdi fra det gamle format til det nye, bl.a. jubilæumsskriftet fra 1994 hvor klubben fyldte 60.

Jeg skrev det i 1994 (bortset fra en artikel om klubbens succes i korrespondanceskak for hold). Det var spændende at udforske og skrive om klubbens historie, for på perspektiverende afstand spejlede den samfundets historie.

Her følger et par udpluk fra de første år, som måske også kan interessere ikke-skakspillere.

Hårde tider

Klubben var fattig de første år, selvom man på den stiftende generalforsamling i 1934 satte kontingentet til 0,75 kr. om måneden for aktive medlemmer og 0,25 for passive..

30’erne var en hård tid, og flere gange ser man i protokollen, at et medlem fritages for kontingent pga. arbejdsløshed eller sygdom.

Opfindsomheden var dog stor, og klubben tjente godt på en skiveskydning i 1935: Med ét slag steg kassebeholdningen fra 10,37 kr. til svimlende 194,47.

Bestyrelsen besluttede, at kassereren maksimalt måtte ligge inde med 25 kr. – resten skulle i banken og kun kunne hæves sammen med formanden.

Underslæb

Ingen kontrollerede dog, om kassereren gjorde som besluttet. Kassereren kom ikke til den næste generalforsamling i april 1936, og man konstaterede, at der manglede 102 kr. i kassen.

Det var mange penge dengang, en timeløn var vel på godt 1 kr. Skurken fik frist til 1. maj, men kunne naturligvis ikke betale. Klubben skred derfor til ”kriminel Anmeldelse,” og der faldt dom i sagen.

Den oplysning førte mig på biblioteket, og efter læsning af mange meter mikrofilm fandt jeg følgende i Aalborg Stiftstidende fra den 7. juli 1936:

Faldet for Fristelsen

En Arbejdsmand, der bor i Vejgaard, har ved Retten i Nørresundby tilstaaet sig skyldig i Underslæb. Ved Juletid brugte han 102 Kr., som tilhørte Nørresundby Skakklub. En Del af Pengene brugte han til Dækning af Tab i Kortspil, som han indlod sig i for at dække Kassemangelen. Sagen blev optaget til Dom.

Ugen efter, den 14. juli, kunne man læse følgende:

Kassereren slap med en betinget Dom

En Arbejdsmand fra Vejgaard var ved Retten i Nørresundby tiltalt for som Kasserer for Nørresundby Skakklub at have brugt 102 Kr. af Klubbens Midler. Han fik 40 Dages Fængsel, men betinget af en Prøvetid paa 2 Aar.

Af klubbens protokol fremgår, at skurken indgik på et forlig:

…hvorefter han betaler 5 Kr. om Ugen. Pengene bliver indbetalt til Statspolitiet.

Denne afdragsordning fungerede i en periode, for den 22.8.1936 står der i kassebogen, at der er indgået 30 kr. fra C.C., men derefter er det slut.

Den 3.11. er man på politistationen, den 13.12. på dommerkontoret og den 11.2.1937 er der udlæg til sognefoged og folkeregister på i alt 2 kr. Alt sammen forgæves, for i referatet fra bestyrelsesmødet den 20.2.1937 står:

…at saafremt hans Kaar forbedres kan der eventuelt faaes noget mere. Der er ikke mere at gøre i Øjeblikket.

Og herefter er alle kilder tavse. Hårde tider og kortspil er en farlig cocktail.

Sølvtøj

Prisen på sølvtøj steg voldsomt under besættelsen. Dengang gav man sølvtøj som præmier, så i 1940 måtte man forhøje indskuddet (”deltagergebyr”) til klubturneringen fra 1 til 1,50 kr.

Manchetskjorten

I 1942 blev påsketurneringen (DM) spillet på Hotel Royal i Nørresundby. Hotellet eksisterer ikke mere, men huset står der stadig – et nydeligt, hvidt palæ på vestsiden af Limfjordsbroens brolanding.

Turneringsregnskabet er interessant at læse i dag. Med et overskud på 4,07 kr. balancerede udgifter og indtægter på 764,80 kr.

Man kan bl.a. se, at ”Telefoner til Radioavis etc.” løb op i 27,95, og at Hjalles orkester fik 110,00 kr. Jeg formoder, at orkestret spillede ved stævnefesten i Folkets Hus.

Sekretæren, A.P. Nielsen, skrev afsluttende i regnskabet:

Telefoner vedrørende Radio-Avis er betalt med Protest, da jeg mener Unionen tilkommer denne Udgift. En af Annoncerne er betalt med en Manchetskjorte, som tilhører Udvalget, naar jeg faar godtgjort 15 kr.

Gad vide, om der befinder sig en manchetskjorte i Dansk Skak Unions arkiv?

Det var ganske underholdende at skrive og genlæse jubilæumsskriftet. Det kan læses online her, men for ikke-skakspillere er det meste nok kedeligt, for i tiden efter besættelsen drejer det sig meget mere om skak end om underslæb og manchetskjorter.

/Eric

10 thoughts on “Jubilæumsskriftet

 1. Donald

  Det var hårde tider, som vi har svært ved at fatte. De rige kunne endda klare sig, jeg tror at Klaus Rifbjergs barndom i et Amager parcelhuskvarter blev præget af spare-oplevelser, men dog fungerede samfundet. Jeg tror det var dér jeg læste, at man kunne reparere et cykelhjul ved at bruge korkpropper i stedet for dæk og slange. Det har dog nok været undtagelsen snarere end reglen.
  Jeg ved ikke om jeg får ondt af den spilleglade arbejdsmand, der blev blanket af i kortspil for 102 timers løn, d.v.s. dengang 2½ ugeløn. Det kommer lidt an på om der var arbejde nok, og han var frisk og rask. Men selvfølgelig er det både dumt og utilgiveligt at låne af kassen.

  Svar
  1. Eric

   “… som vi har svært ved at fatte” – netop.
   Jeg har nu lidt ondt af synderen, for hvem fristelsen blev for stor, men han kan ikke have været nogen stærk skakspiller, når han ikke kunne regne så få træk frem.
   Ud fra det, der stod i protokollen (“saafremt hans Kaar forbedres kan der eventuelt faaes noget mere”), tænker jeg, at han var blevet arbejdsløs eller på anden måde kummerligt stillet. Trist.

   Svar
  1. Eric

   Den prisomregner kendte jeg ikke, tak for det tips. Og ja, det var noget, når man betænker, at reallønnen er mangedoblet siden 1936.
   Jeg var heldig at have de gamle protokoller. Den slags historieskrivning bliver sværere i fremtiden, hvor mails er slettet, og de bevarede referater og regneark ikke kan læses, fordi formatet er fortidigt.

   Svar
 2. Ellen

  Apropos nostalgi 😉
  Hvem skulle nu have troet, at jeg ville kunne finde noget om skak underholdende? Det gjorde jeg ikke desto mindre, men du har vist også bestræbt dig på at servere læsestof, der har mere almen underholdningsværdi end selve spillene 🙂

  Svar
  1. Eric

   Ja, apropos 🙂
   Målgruppen for denne blog er ikke skakspillere – de kan serviceres på klubbens hjemmeside. Men mennesker og historier er læseværdige emner for de fleste. Jeg fandt det som sagt interessant at dykke ned i fortiden. Der var også en eksklusionssag efter krigen, hvis forløb sagde meget om tidsånden. Det er også beskrevet i jubilæumsskriftet, men blev fravalgt til dette indlæg af hensyn til længden.

   Svar
 3. Erik Hulegaard

  Med nutidens kontaktlinser kunne man frygte, at Vejgaard-ludomanen også havde forgrebet sig på sølvtøjet, netop under WW2.

  Og så er indlæggets detaljeringsgrad og kompetencen med den digitale konvertering et skoleeksempel på gamle hjerners funktionsdygtighed.

  Svar
  1. Eric

   Senere under krigen blev sølvtøj så umuligt at opdrive, at man måtte gå over til noget så uværdigt som kontante præmier, så han (der i øvrigt var ekskluderet), ville ikke have haft noget at forgribe sig på 😉

   Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *