Tag-arkiv: Eufemismer

Parfumerede politiske prutter

Jeg har undersøgt, hvilke smykkende omskrivninger af ubehageligheder regeringen anvender i sin 2025–helhedsplan for Danmark.

Tryllehat

Med sproget kan man trylle sort til hvidt

Da stort set alt skal fremstå positivt og godt, er der ord (fx ”nedskæringer”) man ikke tager i sin mund. Politikere og embedsmænd bruger i stedet omskrivninger med positiv klang.

Det gælder ikke kun denne regering. Uanset regeringens partifarve og sammensætning får bitre piller sproglig glasur, og prutter parfumeres, så sort bliver til hvidt.

Lad os komme i gang.

Eufemismer for nedskæringer

Ordet nedskæring(er) forekommer ikke i ”DK2025 – Et stærkere Danmark”. Det ord er for negativt værdiladet for de fleste borgere.

Et gennemgående træk er, at nedskæringer kaldes ”justeringer”. Der er masser af eksempler, fx side 11 boks 1.1:

”Gevinsten ved at være i job skal øges via lavere skat for bl.a. lave og almindelige indkomster. Og via justeringer af overførsler.”

Ved at bruge ”justering” bibringer man også det indtryk, at man korrigerer en fejlbehæftet tilstand, men det er et bedrag, fordi man sammenblander sprogsfærer.

Man justerer normalt tekniske anordninger, der fx viser forkert ud fra nogle objektive kriterier, men der er intet objektivt kriterium, ingen kalibreringskurve, for overførselsindkomsters rette størrelse.

Folk i seniorjob skal ikke længere have overenskomstmæssig løn, den skal ned på dagpengeniveau. Det får en fordragelig klang med ordet ”harmonisere,” som ikke kalder billeder frem af den politiske jernnæve:

”Regeringen lægger op til at harmonisere lønnen under seniorjob med højeste dagpengesats for alle nye seniorjobforløb.” (side 91)

Hvis nedskæringen (undskyld: justeringen) ikke er så voldsom, kan man tale om ”afdæmpet regulering”, fx side 14 boks 1.2:

”Beskæftigelsesfremmende justeringer af overførselssystemet mv. i form af afdæmpet regulering […]”

Læs resten

Om ophæng og eufemismer

I denne weekend har jeg været ophængt af at ophænge billeder og lamper, men jeg fik da tid til at færdigklippe en video fra Leros.

Stuens ene ende

Jeg har også skimmet finanslovsforslaget og regeringens lovprisning af samme, og hvis dette indlæg er smittet med eufemismer, er det fordi regeringen ikke har skåret ned på inkubationstiden.

For en uges tid siden var vi en tur til Aalborgs centrum, og der skulle bl.a. købes et par nye lamper. Hvis jeg beskrev de nedtagne lamper, ville det sikkert være første gang, du hørte om utilpassede gamle.

Det var derfor naturligt at besøge en lampeforretning. Der var en del kunder, så vi gik uforstyrret rundt en tid og noterede os, at selv en ussel, lille standerlampe kostede knap 5000 kr. Deres tuschpen var løbet helt tør for decimalkommaer.

Læs resten

Politikersprog. Dansk er en svær en #40

Politikere er så underholdende at høre på, fordi de bruger politikersprog. Det er et præcist fagsprog, som fokuserer på mål og mindre på midler.

Præcisionen til trods kan politikersprog være svært at forstå for novicer, så jeg har skrevet dette indlæg om nogle hyppigt brugte ord og vendinger, så alle kan være med, når politikerne igen kommer på skærmen efter juleferien.

Reform

Politikersprog er også en slags kodesprog, hvor nogle få ord har omvendt betydning af den gængse. Det gælder fx ordet ”reform”.

Læs resten