Tag-arkiv: Manipulation

Parfumerede politiske prutter

Jeg har undersøgt, hvilke smykkende omskrivninger af ubehageligheder regeringen anvender i sin 2025–helhedsplan for Danmark.

Tryllehat

Med sproget kan man trylle sort til hvidt

Da stort set alt skal fremstå positivt og godt, er der ord (fx ”nedskæringer”) man ikke tager i sin mund. Politikere og embedsmænd bruger i stedet omskrivninger med positiv klang.

Det gælder ikke kun denne regering. Uanset regeringens partifarve og sammensætning får bitre piller sproglig glasur, og prutter parfumeres, så sort bliver til hvidt.

Lad os komme i gang.

Eufemismer for nedskæringer

Ordet nedskæring(er) forekommer ikke i ”DK2025 – Et stærkere Danmark”. Det ord er for negativt værdiladet for de fleste borgere.

Et gennemgående træk er, at nedskæringer kaldes ”justeringer”. Der er masser af eksempler, fx side 11 boks 1.1:

”Gevinsten ved at være i job skal øges via lavere skat for bl.a. lave og almindelige indkomster. Og via justeringer af overførsler.”

Ved at bruge ”justering” bibringer man også det indtryk, at man korrigerer en fejlbehæftet tilstand, men det er et bedrag, fordi man sammenblander sprogsfærer.

Man justerer normalt tekniske anordninger, der fx viser forkert ud fra nogle objektive kriterier, men der er intet objektivt kriterium, ingen kalibreringskurve, for overførselsindkomsters rette størrelse.

Folk i seniorjob skal ikke længere have overenskomstmæssig løn, den skal ned på dagpengeniveau. Det får en fordragelig klang med ordet ”harmonisere,” som ikke kalder billeder frem af den politiske jernnæve:

”Regeringen lægger op til at harmonisere lønnen under seniorjob med højeste dagpengesats for alle nye seniorjobforløb.” (side 91)

Hvis nedskæringen (undskyld: justeringen) ikke er så voldsom, kan man tale om ”afdæmpet regulering”, fx side 14 boks 1.2:

”Beskæftigelsesfremmende justeringer af overførselssystemet mv. i form af afdæmpet regulering […]”

Læs resten

Regeringens vandballon

Regeringen lader forstå, at den har ideer om at privatisere forsyningen af vand og varme. Baggrunden er en hemmelig rapport fra McKinsey.

Vand

Da rapporten er hemmelig, kan det kun være ministeriet, der har plantet nyheden i medierne, nemlig at der kan spares 7,1 mia. kroner ved at privatisere forsyningsområdet.

Regeringen vil dog først offentliggøre rapporten, når den har udarbejdet en ny forsyningsplan, og så kan man jo fundere over årsagen til den udsættelse, når man uden tøven lækker den påståede konklusion.

De pligttro embedsmænd har for længst informeret ministeren om, at udenlandske erfaringer med at privatisere vandforsyningen er særdeles dårlige, og det gælder ikke kun i Berlin – se fx ”Privatisering af vand kostede Berlin milliarder” i Information.

McKinsey har ganske vist ansat CoryDong, men de kan heller ikke være uvidende om, at privatiseret vandforsyning har kostet kassen de fleste steder.

Faktum er imidlertid, at man har offentliggjort en påstået, mulig besparelse og ikke vil offentliggøre dokumentationen, så den kan stå sin prøve.

Når ministeriet således planter konklusionen i medierne er det velovervejet og tjener et formål. Ministerier manipulerer uden skrupler, hvis det fremmer ministerens politik og ikke er klart ulovligt eller usandt.

Med vandballonen har man lokket hele koblet af vandhunde til at gø ved det forkerte træ. Det ligner en klassisk afledningsmanøvre; ministeriet har tændt mørkelygten.

Regeringens virkelige plan kan fx være en kapitalfondsvenlig privatisering af varmeproduktion baseret på affaldsforbrænding, eller salg af noget andet arvesølv.

Når ministeren så fremlægger planen, vil han sige, at han med vanlig lydhørhed over for saglige argumenter ikke vil privatisere vandforsyningen, men i stedet … didadida … spare penge … dida … 2025 … dida … effektivisere … blabla.

Forslaget vil være overraskende og upopulært, men borgerne vil tænke:

”Nå, men i det mindste holdt de snitterne fra vores vand.”

/Eric

Løgne og manipulation om islamisering

Nogle hævder, at Europa er ved at blive islamiseret, men når de lyver og manipulerer for at smæde andre, fortjener de ingen respekt. Tværtimod.

Med lav fødselsrate imødeser Europa et demografisk problem, men når islamofober ser islamisering overalt og spår vores civilisations endeligt, lukker jeg af.

For det første har jeg svært ved at se medborgerlige hensyn som ”islamisering,” og for det andet bryder jeg mig ikke om løgn og manipulation.

Jeg læser sjældent de aviser eller medier, som formidler fobien, så mange historier er sikkert fløjet under min radar, men nogle løgnehistorier kender jeg da til.

Fx historien om at byrådet i Oxford havde forbudt ordet ”Christmas” i officielle skrivelser og omdøbt ”julelys” til ”vinterlys” for at tækkes muslimer. Historien var pure opspind, men blev ukritisk gengivet af mange aviser.

Eller hvad med historien om at Bilkas og Brugsens beskedne brug af julepynt (”kristne symboler”) var for at tækkes muslimske kunder? Igen det pure opspind, som nogle aviser viderebragte uden så meget som at spørge Bilka eller Brugsen.

I forgårs kom jeg så for skade at læse en kronik i Jyllandsposten, ”Europas undergang – tallenes tale”. Det var dumt, for jeg blev irriteret. Læs resten