Tag-arkiv: Rapport

Regeringens vandballon

Regeringen lader forstå, at den har ideer om at privatisere forsyningen af vand og varme. Baggrunden er en hemmelig rapport fra McKinsey.

Vand

Da rapporten er hemmelig, kan det kun være ministeriet, der har plantet nyheden i medierne, nemlig at der kan spares 7,1 mia. kroner ved at privatisere forsyningsområdet.

Regeringen vil dog først offentliggøre rapporten, når den har udarbejdet en ny forsyningsplan, og så kan man jo fundere over årsagen til den udsættelse, når man uden tøven lækker den påståede konklusion.

De pligttro embedsmænd har for længst informeret ministeren om, at udenlandske erfaringer med at privatisere vandforsyningen er særdeles dårlige, og det gælder ikke kun i Berlin – se fx ”Privatisering af vand kostede Berlin milliarder” i Information.

McKinsey har ganske vist ansat CoryDong, men de kan heller ikke være uvidende om, at privatiseret vandforsyning har kostet kassen de fleste steder.

Faktum er imidlertid, at man har offentliggjort en påstået, mulig besparelse og ikke vil offentliggøre dokumentationen, så den kan stå sin prøve.

Når ministeriet således planter konklusionen i medierne er det velovervejet og tjener et formål. Ministerier manipulerer uden skrupler, hvis det fremmer ministerens politik og ikke er klart ulovligt eller usandt.

Med vandballonen har man lokket hele koblet af vandhunde til at gø ved det forkerte træ. Det ligner en klassisk afledningsmanøvre; ministeriet har tændt mørkelygten.

Regeringens virkelige plan kan fx være en kapitalfondsvenlig privatisering af varmeproduktion baseret på affaldsforbrænding, eller salg af noget andet arvesølv.

Når ministeren så fremlægger planen, vil han sige, at han med vanlig lydhørhed over for saglige argumenter ikke vil privatisere vandforsyningen, men i stedet … didadida … spare penge … dida … 2025 … dida … effektivisere … blabla.

Forslaget vil være overraskende og upopulært, men borgerne vil tænke:

”Nå, men i det mindste holdt de snitterne fra vores vand.”

/Eric

Danmarks produktivitet og velstand, Lenes afgrund

En rapport siger, at Danmarks produktivitetsstigning er helt til rotterne. Vi er langt dårligere end f.eks. Irland og Island. Øh…pause!

En artikel i Politiken bærer overskriften: ”Rapport: Vores velstand er truet” og nedenunder er der et stort billede af Lene Espersen.

En nærliggende kobling, vil nogen sikkert mene, men artiklen drejer sig faktisk om produktiviteten i Danmark. Ifølge en rapport fra Økonomi- og Erhvervsministeriet har stigningen i Danmarks arbejdsproduktivitet været helt til rotterne siden 1995, og det truer vores velstand, så vi ender i Lenes afgrund.

Ja, jeg ved ikke, hvordan det er på din arbejdsplads, men jeg kan forsikre, at på min er antallet af ansatte faldet støt i den nævnte periode, og de, der er tilbage, løber stærkere end nogensinde før.

Nå, men se så nedenstående graf over den gennemsnitlige årlige vækst i arbejdsproduktiviteten:

Årlig stigning i procent.

Årlig stigning i procent.

Grafen har jeg uproduktivt sakset fra ministeriets skrivelse, og den illustrerer jo glimrende, hvor ringe det står til.

Det er nok bare mig, der ikke forstår sammenhængen mellem produktivitet og velstand. For jeg kan jo ikke forstå, at Irland og Island kan være bankerot og dybt nede i Lenes afgrund, når de topper flittig-listen. USA på femtepladsen har længe været statsbankerot – der er bare ikke nogen, der tør erklære dem konkurs.

Så her punkterede min ballon, og al forståelse fes ud. Jeg kunne ikke tage rapporten alvorligt længere og gad ikke læse den færdig. Så jeg er måske gået glip af forklaringen på dette velstandsparadoks.