Tag-arkiv: Lene Espersen

Rejsedagbog fra Telendos 2010

Siden vi kom hjem fra ferien, har jeg haft travlt med at ordne billeder og skrive rejsedagbog. Det skal gøres, mens detaljerne er i frisk erindring, og før det er gjort, kan jeg ikke slappe af.

Telendos

Selv Lene Espersens lidet konservative brug af modersmålet (f.eks. ”Jeg har kommet med…” og ”og” i stedet for ”at”) kunne ikke bringe mig ud af balance, så beroligende var tanken om Telendos.

Hvis ikke denne græske oase af fred havde fyldt så meget i min bevidsthed, havde denne blog sikkert udtalt sin varme støtte til regeringens ønske om at styrke danskundervisningen.

Nu blev jeg så færdig med rejsedagbogen og føler mig lidt tom. Jeg skriver primært for at fastholde oplevelserne i erindringen, fordi jeg ved, at detaljerne ellers hurtigt falmer og glemmes. Processen i sig selv er også behagelig, fordi man kan dvæle ved så mange gode minder.

Denne gang er det i udpræget grad en dagbog om dagene på Telendos, hvor vi perfektionerede kunsten at lave så lidt som muligt uden at kede os det mindste.

Du er velkommen til at læse med: Rejsedagbog Telendos 2010.

Er en regeringsrokade efter reglerne?

Der snakkes meget om en kommende regeringsrokade, men kender Lars Løkke overhovedet rokadereglerne, og må han rokere?

qrotReglerne er de samme, hvad enten det drejer sig om kort eller lang rokade:

  1. Hverken kongen eller tårnet må have flyttet tidligere
  2. Kongen må ikke stå i skak
  3. Der må ikke stå brikker i vejen mellem konge og tårn
  4. Kongen må ikke passere truet felt

Lars Løkke er kongen, og da dronningen er Pia Kjærsgaard, må Lene Espersen nødvendigvis være tårnet, selvom hendes stylist nok protesterer.

Løkke har ikke rokket sig ud af stedet i lang tid. Bilagssagen blev vist aldrig bilagt, og i spørgsmålet om privathospitalerne nægtede han pure at bøje sig for Rigsrevisionen. Han står altså, hvor han altid har stået.

Omvendt forholder det sig med Lene. Hun flakker fra det ene brystværn til det andet og udstøder nye feltråb i jagten på point som skydeskår. Hun har dermed fortabt rokaderetten.

Løkke står stadig i skak og var helt mat efter COP15, så efter den regel må han ikke rokere.

Hvis der står brikker mellem konge og tårn, ryddes de af vejen af Hjort Frederiksen, så det er ingen hindring i denne situation.

Hvorvidt Løkke ved en rokade passerer truet felt afhænger i høj grad af, hvad regeringsrokaden indebærer, så det kan ikke afgøres her; men det er vel også ligegyldigt jævnfør ovenstående – en rokade vil aktuelt være mod reglerne.

Claus Hjort Frederiksen kan imidlertid forklare, at regeringen ikke kerer sig det fjerneste om spilleregler, så vi må nok se i øjnene, at Løkke rokerer, hvis han vil.

Da Lene er konservativ og altid drejer mod højre, må der blive tale om kort rokade med de sorte brikker. Løkke bevæger sig altså mod venstre. og det vil sikkert henrykke bønderne i baglandet, hvor de så end kan være, når rokade foretages på baglinjen.

Danmarks produktivitet og velstand, Lenes afgrund

En rapport siger, at Danmarks produktivitetsstigning er helt til rotterne. Vi er langt dårligere end f.eks. Irland og Island. Øh…pause!

En artikel i Politiken bærer overskriften: ”Rapport: Vores velstand er truet” og nedenunder er der et stort billede af Lene Espersen.

En nærliggende kobling, vil nogen sikkert mene, men artiklen drejer sig faktisk om produktiviteten i Danmark. Ifølge en rapport fra Økonomi- og Erhvervsministeriet har stigningen i Danmarks arbejdsproduktivitet været helt til rotterne siden 1995, og det truer vores velstand, så vi ender i Lenes afgrund.

Ja, jeg ved ikke, hvordan det er på din arbejdsplads, men jeg kan forsikre, at på min er antallet af ansatte faldet støt i den nævnte periode, og de, der er tilbage, løber stærkere end nogensinde før.

Nå, men se så nedenstående graf over den gennemsnitlige årlige vækst i arbejdsproduktiviteten:

Årlig stigning i procent.

Årlig stigning i procent.

Grafen har jeg uproduktivt sakset fra ministeriets skrivelse, og den illustrerer jo glimrende, hvor ringe det står til.

Det er nok bare mig, der ikke forstår sammenhængen mellem produktivitet og velstand. For jeg kan jo ikke forstå, at Irland og Island kan være bankerot og dybt nede i Lenes afgrund, når de topper flittig-listen. USA på femtepladsen har længe været statsbankerot – der er bare ikke nogen, der tør erklære dem konkurs.

Så her punkterede min ballon, og al forståelse fes ud. Jeg kunne ikke tage rapporten alvorligt længere og gad ikke læse den færdig. Så jeg er måske gået glip af forklaringen på dette velstandsparadoks.