Tag-arkiv: Indre Mission

Min oldefar, indremissionæren i Thy

Min oldefar var indremissionær blandt fiskerne på Thy, Thyholm og Mors. Altså min farfars far – ikke ham der blev myrdet af en bankrøver.

Da jeg læste Hans Kirks ”Fiskerne” første gang, vidste jeg ikke, at min egen oldefar var drivkraft bag skabelsen af de missionske mørkemænd.

Jesper Nielsen hed han og stammede fra egnen omkring Varde. Jeg har kun et dårligt billede, som antyder et stort firkantet fuldskæg, men i ”Kun god er Gud” (1923-1926) beskrives han som:

En lille tætbygget, hjulbenet Mand, rank og stout, der nok kunde se lidt hoven ud…

Han må have været en ildsjæl, for i 1876 sendte missionens leder, Vilhelm Beck, ham til Thyholm.

I ”Den indre mission i SYDTHY” (A. Christensen 1932) står bl.a.:

Den 8. november 1876 kom Jesper Nielsen til Lyngs som indremissionær og fik sin virkekreds på Thyholm, Thy og Mors. Nu blev der glæde blandt de hellige. Møde på møde blev holdt i hjemmene, og mange blev omvendt. Da sognepræsten og kapellanen var modstandere, blev det J.N., der blev sjælen i alt arbejde.

I starten gik det nu ikke så storartet med rekrutteringen, som ovenstående lader forstå. Først efter en stormkatastrofe i 1885, hvor 8 fiskere druknede ud for Nørre Vorupør, kom der for alvor gang i sjælefangsten.

Katastrofen blev et vendepunkt i de små fiskersamfunds historie. Det kan man bl.a. læse om i ”De åndelige vækkelser i Vangsaa” af Edith Trab Skovdal, 2005.

Hun fortæller også fængslende om fiskernes drikkeri og barske levevilkår, og forklarer således, at der var flere grunde til, at vækkelsen fik fodfæste på netop denne egn.

Og så taler man om, at fundamentalisme er fremmed for Danmark!

Jesper Nielsen havde et svagt helbred og døde i 1896. Han efterlod hustru og fem børn.

Min farfar var yngste barn, og jeg husker ham, fra da jeg var dreng. Han virkede ikke spor hellig på mig, og da jeg bestemt heller ikke har hang til andagt og spægelse, er det nok ikke arveligt.

Fornemmelsen for tid og fortid

Som dreng regnede jeg en gang ud, at jeg ville blive 50 år i 2005, hvis jeg da levede så længe. Jeg nævner det ikke som en matematisk bedrift, men blot som noget jeg husker.

Det føltes dengang som et helt uoverskueligt åremål, en veritabel rumrejse i tid. Jeg havde slet ikke forestillingsevne til at se mig selv så gammel.

Nu er det snart 5 år siden, jeg mellemlandede på 50-årsplaneten. Jeg kan stadig se mine fødder, når jeg står op, men når jeg ser tilbage, er årene passeret hurtigere og hurtigere.

Fornemmelsen for tid ændrer sig, jo ældre man bliver.

Fortiden

Jeg har netop genlæst slægtsbogen for min fars familie, og igen får jeg en ny fornemmelse for tid. Så mange generationer, så mange liv. Det er svimlende.

De fleste spor ender i 1700-tallet med brændte kirkebøger, men enkelte går tilbage til 1600-tallet. Om de fleste aner er der kun sparsomme oplysninger om fødsler, giftermål og død, men om mine oldefædre er der en del at læse.

Den ene, Mads Peter Bentzen, var bogholder i Hvetbo Laane- og Sparekasse og blev myrdet af en bankrøver i 1917. Det var en drabelig historie, som aviserne skrev meget om.

Den anden, Jesper Nielsen, var indremissionær i Thy fra 1876. Han vandt mange af de fattige fiskere for Herren, før han døde i 1896. Det er sælsomt at tænke på, at hans arbejde på en måde lagde grunden til Hans Kirks debutroman ”Fiskerne”  (1928).

Har man læst Fiskerne, og har man det mindste kendskab til Indre Mission, må man undre sig, når nogen i dag taler om fundamentalisme som noget fremmed i Danmark. De må mangle fornemmelse for fortiden.

En dag vil jeg skrive om fortiden. Den er mere end blot en fornemmelse.