Kategoriarkiv: Retssikkerhed

Rend mig i konventionerne

Danmark overtrådte FN-konventioner tre gange i 2010, men personer fra en bananrepublik skal ikke komme her og lære os noget om bananer!

BananskrælRegeringen bestrider ikke, at konventionerne er overtrådt, men reagerer ret ukonventionelt ved at sige: rend mig!

Ja, helt så kontant taler politikere sjældent, men det er essensen.

”Vi vil ikke deponere dansk udlændinge- og integrationspolitik i hænderne på en eller anden FN-komité, hvor halvdelen af medlemmerne kommer fra dybt udemokratiske lande og regimer,”

siger integrationsordfører Karsten Lauritzen (V) til Jyllandsposten.

Udtalelsen har mange implikationer, men bemærk at hverken Lauritzen eller integrationsministeren bestrider substansen, nemlig at Danmark har overtrådt konventionerne. De citeres i hvert fald ikke for det i JP’s artikel.

Det eneste (implicitte) argument i udtalelsen er, at man ikke kan tage kritik alvorligt, hvis komitéen har medlemmer fra udemokratiske lande. Eller sagt på en anden måde:

Personer fra en bananrepublik skal ikke komme her og lære os noget om bananer!

Det eneste faktuelle, som måske kan efterprøves, er det lille ord ”halvdelen”. Ni medlemmer af Human Rights Committee må altså komme fra ”dybt udemokratiske lande og regimer”.

Landene er: Algeriet, Argentina, Colombia, Egypten, Frankrig, Holland, Irland, Japan, Mauritius, Morokko, Rumænien, Schweiz, Storbritannien, Surinam, Sverige, Sydafrika, Tunesien og USA.

Fandt du dem?

 

TV2 kan ikke regne, og politikere kan man ikke regne med

TV2 skriver i dag den 6. januar 2010, at Camilla Broe har siddet fængslet i USA i et halvt år.

Ifølge TV2 blev hun udleveret den 4. september 2009.

Regne kan TV2 ikke.

En amerikansk dommer har erklæret sagen mod Camilla Broe for forældet, og danske politikere står nu i kø for at vaske hænder.

Hvor var deres forargelse, da det gjaldt hendes retssikkerhed?

Politikere kan man ikke regne med.

Terrorloven undergraver retssikkerheden

En dansk kvinde udleveres til USA, hvor hun er anklaget for narkokriminalitet. Det retlige grundlag er terrorloven fra 2002.

Da Folketinget hastede terrorpakken igennem, skortede det ikke på advarsler om, at den var banan-republikansk, når det gælder retssikkerhed.

Nu skal Camilla Broe, som er dansk statsborger, udleveres til USA, hvor hun anklages for indsmugling af ecstacy. Hvad pokker det så har med terror at gøre. Sagen er tillige ældre end terrorloven.

Selvom de amerikanske myndigheder ikke har fremlagt skyggen af bevis, har Camilla Broe allerede siddet varetægtsfængslet i 10 måneder i Danmark. Kunne det være sket, hvis hun var anklaget i Danmark for en lignende forbrydelse? Og uden skygge af bevis udleveres en dansk statsborger nu for første gang til et land uden for EU.

Alligevel mener procesbevillingsnævnet ikke, at udleveringen er principiel nok til at blive prøvet ved Højesteret.

I USA risikerer Camilla Broe at blive dømt på vidneudsagn fra andre anklagede, som selv får strafnedsættelse eller tiltalefrafald for at ”samarbejde” med anklagemyndigheden – en praksis som er helt ude på retssikkerhedens overdrev.

En stat, som ikke beskytter sine borgere og deres retssikkerhed, er ikke en retsstat. Sagen er beskæmmende for Danmark og dybt bekymrende.