Tag-arkiv: Brændsel

Til Polen på fabriksbesøg

I morgen går turen til Chelm i Polen. Chelm er en by i Polens sydøstlige hjørne nær grænsen til Ukraine. Vi skal besøge en cementfabrik.

Chelm i Polen (kort fra Wikipedia)Det er ikke så usædvanligt, at folk fra forskellige cementfabrikker besøger hinanden. Hvis man ikke er konkurrenter, kan der sagtens udveksles knowhow til fælles gavn.

For nogen tid siden var der gesandter fra Chelm på besøg i Aalborg for at se vores kridtgrav, og nu tager en kollega og jeg så derned for at se deres anlæg for indfyring af alternative brændsler.

”Alternative brændsler” er et pænt udtryk for affald, der kan erstatte fossile brændsler (typisk kul og petcoke) og reducere såvel CO2-udslip som brændselsomkostninger.

Imidlertid er det ikke så homogent og nemt at håndtere som fx kul, og det giver derfor nogle “procestekniske udfordringer”, man skal have styr på, før man investerer i dyrt maskineri.

På cementfabrikken i Aalborg arbejder vi målrettet mod at øge andelen af alternative brændsler, og på fabrikken i Polen er de kommet længere end os. Så må vi se, om vi kan lære nogle tricks 😉

Det bliver en lang tur: først med fly til Warszawa og så ca. 230 km med bil til Chelm. Der er efter sigende meget vejarbejde, men vi bliver heldigvis hentet og bragt – fornemt!

Der bliver lige et par timer med dagslys, hvor vi kan lege turister i Chelm, og så er dét slut. Fredag formiddag har vi 3 timer på fabrikken, og så er det retur til lufthavnen i Warszawa.

Så det med at rejse er ikke altid lige eksotisk; men selvom det bliver nogle lange rejsedage, glæder jeg mig alligevel. Det er spændende at se noget nyt, man oplever lidt og lærer forhåbentlig noget nyttigt.

Relateret: